نگاه، یا به عبارت کامل‌تر، جهت نگاه یک انسان، قدرتمندترین عامل بصری در یک عکس یا هر تصویر واقع گرای دیگر است. و آنچه در یک عکس حرف اول را میزند، چگونگی همنشینی عناصر حاضر در آن عکس است. این که عناصر موجود در آن عکس با هم چه ارتباطی دارند و بر مبنای این همنشینی در بستر عکس، کدامیک از معانی و تئاویل محتمل و قابل برداشت از آن المان را بر خود می‌پذیرند. عکس یک رسانه است. واسطی که در میان چشم، نگاه و درک مخاطب از یک سو و بخش برش خورده و قاب شده در عکس، از واقعیت پیش روی عکاس در سوی دیگر قرار میگیرد تا پیامی را که باید به واسطه همنشینی عناصر انتخاب شده و در کنار هم نشسته شکل بگیرد را به مخاطب منتقل کند. هر عنصر همنشین، نقشی بسیار تعیین کننده در معنا و تاویل برآمده از سایر عناصر دارد.
دومین عاملی که می‌تواند در یک عکس جذابیت ایجاد کند و معنا را شکل بدهد، عامل قدرتمندی است تحت عنوان همانندی یا تضاد. عناصر همانند، یا متضاد، قدرتمندترین عامل ایجاد جذابیت در عکس‌های برتر و شناخته شدۀ تاریخ نه چندان بلند عکاسی‌اند.
برای بهتر شدن عکس‌هایتان این نکته را تمرین کنید. عناصر همانند یا متضاد را در کنار هم تسخیر کنید تا برای ابد، در قاب شما همراه و همنشین و خویشاوند باشند و شکل دهندۀ معنای برآمده از عکس شما یا تاویل مخاطب آگاه از آنچه شما در مقام یک عکاس هنرمند ارائه میکنید و فراموش نکنید، هر عکسی که ارائه می‌کنید، تا ابد بر روی پیشانی شما خواهد چسبید. حتی بعد از گذشت صد سال، اگر کسی بخواهد هنر و توانمندی شما را در مقام یک عکاس قضاوت کند، تک تک آثار منتشر شده از شما چه در روزهای آغازین و چه در روزهای توانمندی بیشتر، در این قضاوت سهم خواهند داشت…  


احسان قنبری فرد

احسان قنبری فرد 1359 عکاس . منتقد عکاسی مدرس عکاسی مدیرمسئول و صاحب امتیاز سایت کلاس عکاسی، www.Class.Photography

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder